Urngedenkstenen

Na een crematie wordt, na enige tijd, de asbus vrijgegeven. De as kan verstrooid worden, maar tegenwoordig is er ook veel mogelijk op het gebied van manieren van gedenken, zoals urngedenkstenen op een begraafplaats.

Iedere begraafplaats heeft  mogelijkheden om de urn te bewaren  op een plaats waar de familie bij kan wanneer daar behoefte aan is.  Wij informeren u graag.

  • Urngraf De urn kan begraven worden in de aarde of een kleine urnkelder. Een urngraf wordt afgedekt met een gedenksteen. Een urngraf is te huur voor 5, 10 of 20 jaar.
  • Urnmuur De urn kan geplaatst worden in een nis van een urnmuur. De nis wordt afgesloten met een plaat natuursteen of glas voorzien van tekst en/of foto.
  • Combinatie graf/urn Het kan zijn dat men de urn in een reeds bestaand  familiegraf wil bijzetten. De urn wordt dan op of in het graf geplaatst. De tekst op de gedenksteen kan aangepast worden.
  • Urnzuil Een mooie kolom tussen de 70-100 cm hoog, hier wordt de urn ingezet. De kolom wordt afgedekt met een plaat natuursteen.  Deze wordt voorzien van een tekst, inscriptie en accessoires zoals een vlindertje of vogeltjes.

‘U komt bij ons voor iets bijzonders, wanneer u daaraan toe bent’ 

Iedere begraafplaats heeft verschillende maatvoeringen waaraan een urn-gedenksteen moet voldoen. Bij gemeentelijke begraafplaatsen moet vaak ook een vergunning aangevraagd worden voor plaatsing van de urn-gedenksteen. Wij weten precies wat op welke begraafplaats belangrijk is en aan welke eisen de gedenkplaat moet voldoen.

Voorbeelden Urngedenkstenen